Video/Youtube

Jag lägger ut mycket material på våra hästar från våra träningar på min youtubekanal: annesaari

Videos som jag producerat för Art2Rides räkning som video critiques och mina voice overs som Associate Trainer finns på Art2Rides hemsida: www. Art2Ride.com

 

You can find a lot of videos on our own horses and training sessions on my Youtube channel: annesaari

Videos that are edited and sent to Art2Ride for video critiques or my own voice overs as an Associate Trainer can be found on the Art2Ride web page: www.Art2Ride.com